11. sep, 2017

BUMA BEDREIGT SAMENLEVING (41)

Eerst hadden wij Balkenende die de VOC-mentaliteit wilde herinvoeren. Dat de VOC grimmig te werk ging en mensen in de koloniën tot kakkerlakken dergradeerde, ontging Jan Peter, of negeerde hij dat bewust. Nu krijgen Buma, CDA-leider, die ook negeert en wellicht bewust weglaat wat voor een samenleving van groot belang is. Hij legt met orkaankracht nadruk christelijke waarden en normen, op dodelijk nationalisme (wij zingen voortaan verplicht het Wilhelmus, doordringt met Duits bloed, staande) en op eigenheid. Dat zijn eigen bijbel oproept om het recht van vreemdelingen en vluchtelingen te versterken, krijgt opeens een andere, persoonlijke dimensie.

De CDA-cultuur wordt omhoog getild ver boven alle verscheidenheid en kleurrijkheid die ons tekenen. Zullen de CDA-politici (nationaal en lokaal), ook van Surinaams Creoolse en Hindostaanse origine, dit in dank afnemen, zullen zij in verzet komen en Buma het bos injagen?

Buma heeft een terminale benadering van integratie. Zoals alle xenofoben weet hij niet hoe je waarden en normen moet definiëren. Gaat het om mondiale waarden die overal gelden, gaat het om speciale Hollandse verdiensten en welke zijn die dan? Homofilie? Atheïsme? Anti-monarchisme? Euthanasie? Rechtspopulisme? Nekklem? Belastingontwijking? Politieke vriendendienst? Hondenpoep? Drugslaboratoria? Voor de achterlijke achterban klinken zijn woorden zalvend, maar de kenner fronst zijn wenkbrauwen en kijkt vol afgrijzen naar de terminale benadering van "integratie". Buma weet niet waar hij over praat.

Een regelrechte afgang dreigt met het CDA in het kabinet. Eerst was daar de PVV die een gevaar is voor Nederland, toen de VVD voor de veiligheid (haar visie leidt tot meer onveiligheid) en nu het CDA dat beelden bestormt en een hechte samenleving naar de hel verbant. Lekker branden, daar! Buma heeft nu veel gemeen met de PVV. Zijn benen moeten worden gelicht.

Manuel Sewgobind   

Meest recente reacties

11.09 | 08:58

Ik blijf vertrouwen hebben in de Surinaamse gemeenschap, maar we moeten niet vergeten hoe het de Joden is vergaan in de 2e Wereldoorlog. Eeuwenlang werden ze min of meer getolereerd tot dan toe.

29.12 | 09:44

Wil je reageren? Dat kan altijd.

06.09 | 11:17

Beste Manuel,

Is het mogelijk om mij te bellen voor het plannen van een afspraak.Tel. 06 55 307253
groet.Zeki Arslan

05.06 | 19:48

Bouterse geeft deze revolutionarios een saluut en plaats zich niet boven hen. Hij had zich er ook tussen kunnen plaatsen. Bouterse is Bouterse en daar moeten wij het ermee doen..Better join him..

Deel deze pagina