20. feb, 2018

RAMAUTARSING's IDIOTERIE (55)

Er zijn Surinaamse Hindostanen die zich rekenen tot "rijke" ondernemers en zakenmensen, en dus zichzelf onderdak geven bij de VVD. Zo hopen ze op erkenning en versterking van hun imago. Zo word je belangrijk en populair, is de gedachte. Maar het is dezelfde VVD die de menselijke maat en sociale waarde ondergeschikt maakt aan individuele rijkdom. Het is de groep die economisch gewin als nirvana, het hoogst bereikbaar doel, beschouwt. Een groep waar de samenleving hinder van ondervindt. Een misbare groep, die de hindoeïstische levensbeschouwing (want dat zeggen ze te omarmen) van solidariteit, met de voeten treedt.

Dan heb je een roedel die deze levensbeschouwing in handen legt van het CDA, omdat dat een solide onderdak zou bieden. Het is de Christendemocraten evenwel te doen om het trekken van kiezers, niet om winst te halen uit de oude Indiase filosofie. Ook een misbare groep.

De misbare groepen zijn nog te overzien, hun motieven traceerbaar. Maar wat Ramautarsing bij Forum voor Democratie moet zoeken, is een mysterie. Of zou het om het oogmerk gaan van deze partij: een bijeengeharkt samenraapsel van rechtse intellectuelen dat zichzelf een podium verschaft. Het Forum voor Democratie, dat niet in debat wilt gaan. Het FvD dat bouwt op de restanten van Pim Fortuyn. Het FvD, een evenknie van Wilders'  PVV, dat haatzaaien als mantra heeft. Het FvD dat provoceert, en niet tegen kritiek kan, want dan doet ze als de wiedeweerga aangifte als ze zich beledigd voelt. Intolerant tegenover anderen, vechtend tegen intolerantie, maar zelf in wezen intolerant. Interne kritiek wordt meedogenloos afgestraft. Een ieder die durft dwars te liggen, wordt verbaal gevierendeeld: dat is het FvD. Tot zover te volgen, in de conclusie dat het Forum voor Democratie een bloedhekel heeft aan...democratie. Een tekortkoming die de leden lijken te hebben.

Maar dan komt als een donderslag bij klaarlichte dag: de partij huldigt de filosofie dat IQ gerelateerd is aan afkomst. Ramautarsing, op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen in Amstardam voor FvD, heeft dit herhaald. Vrij vertaald komt dat hierop neer, dat als je een donkere huidskleur hebt, je dommer bent. Verdomme! Een arme ziel op het verafgelegen platteland in India, dat geen geld heeft om naar school te gaan, is dom. Een oorlogskind in Afrika, rennend voor zijn leven, wiens school is opgeblazen, is dom. Het meisje in Syrië dat haar ouders in een grote bloedplas heeft achtergelaten en een nomadenleven leidt, is dom. Dat zegt Ramautarsing, in geestelijke armoede niet beseffend dat het oorlogskind na scholing slimmer kan worden dan tien Ramautarsings bij elkaar. Hij houdt vol dat de relatie tussen domheid en afkomst wetenschappelijk is bewezen!  Een visie die hersenloze, omhooggevallen, egoïstische en gefrustreerde intriganten hebben. Het geveinsde wetenschappelijk bewijs bestaat niet, of dat zou uit de koker moeten komen van een fascistisch onderzoeksbureau dat nooit heeft gehoord van representativiteit. Het IQ-afkomst-verhaal is racistisch, en FvD heeft daar geen afstand van genomen. Ramautarsing evenmin.

Blijft de vraag waarom deze Surinaamse Hindostaan denkt dat hij beschikt over een hoge IQ. Waarom hij zich in intellectuele zin onderscheidt van anderen, van alle zwarten, van andere Hindostanen. Tijdens de nazi-overheersing in Duitsland was Hitler ook bezig een blonde ras te kweken met blauwe ogen, dat hoogwaardig moest zijn. Het lijkt erop alsof Ramautarsing hiervan onder de indruk is en bewondering heeft voor een superieur ras. Dat doet de leider van FvD, Baudet, ook. Die heeft diepe sympathie voor Napoleon, een tiran die massa's mensen heeft vermoord. In Ramautarsing's hoofd zou er naast een verheven ras, ook een verheven cultuur moeten bestaan, een verheven taal, verheven kunst, waarbinnen mensen leven die superbegaafd zijn. Ben je dat niet, dan heb geen recht op bescherming of zelfs om te leven. Alleen als paria, haridjans, mag je nog afvalbergen afstropen op zoek naar iets eetbaars. Alleen omdat je een lager, of helemaal geen IQ hebt, wil Ramautarsing ons vertellen.

Waarom hij denkt een hoog IQ te hebben? Dan kun je je alszodig profileren en bekend worden. Maar zoek je dan geen aansluiting bij een partij die een gevaar is voor een vreedzame coëxistentie? Ten tijde van Mahatma Gandhi zou hij met vreedzame middelen worden opgejaagd totdat hij in vernedering zou verzuipen. Een griezelige partij, met griezelige leden. Een dwaze man, Ramautar, die zichzelf slim acht, maar intussen bewijst hij dat hij over een hoeveelheid hersens beschikt die past op een vierkante micron. Een arme ziel, die Ram.

Ik ben boos. Buitengewoon verbijsterd. Wat Ramautarsing zou moeten doen is publiekelijk afstand nemen van zijn kamikaze-actie en excuses bieden aan de mensen met een donkere huidskleur. Doet hij dat niet, dan hebben de Amsterdammers het laatste woord bij de gemeenteraadsverkiezingen: uitjouwen en hem het bos in jagen.

Manuel Sewgobind, Hindostaan met een donkere afkomst.              

Meest recente reacties

11.09 | 08:58

Ik blijf vertrouwen hebben in de Surinaamse gemeenschap, maar we moeten niet vergeten hoe het de Joden is vergaan in de 2e Wereldoorlog. Eeuwenlang werden ze min of meer getolereerd tot dan toe.

29.12 | 09:44

Wil je reageren? Dat kan altijd.

06.09 | 11:17

Beste Manuel,

Is het mogelijk om mij te bellen voor het plannen van een afspraak.Tel. 06 55 307253
groet.Zeki Arslan

05.06 | 19:48

Bouterse geeft deze revolutionarios een saluut en plaats zich niet boven hen. Hij had zich er ook tussen kunnen plaatsen. Bouterse is Bouterse en daar moeten wij het ermee doen..Better join him..

Deel deze pagina