17. okt, 2015

Rechtspraak namens de koning (5)

Ik heb navraag gedaan bij de NOS: het portret van de koning dat in beeld is bij het begin van een tv-reportage uit de rechtbank, heeft alles te maken met " rechtspreken uit naam van de koning".

Dit is zeer krom en buitengewoon ongewenst om een fundamentele reden.

Het koningschap is geen democratische instelling, omdat de koning nooit wordt gekozen. Bij de geboorte ligt al vast dat hij/zij staatshoofd wordt. Is de steun dan vanuit de bevolking (een grote meerderheid heeft met de "majesteit" geen moeite) geen democratische legitimatie ? Een bevolkingsmeerderheid is niet per definitie wettigheid voor democratie. Want voor bijv. een belastingverlaging van zeg maar 50% zal moeiteloos een grandioze meerderheid worden gevonden. Voor bijv. een salarisverlaging van 50% voor politici en topfuncties, idem. Maar dat is uitgesloten, daar verbinden wij geen consequenties aan. Sommige besluiten door de meerderheid van de Tweede Kamer zijn voorts ook niet onaanvechtbaar.

Dus is het meerderheidsargument niet geloofwaardig. Er wordt dus recht gesproken uit een mythisch principe. Ik vraag mij af of alle rechterlijke uitspraken tot nu toe gegrond zijn. Voer voor juristen en staatsgeleerden. Die kunnen ook in overweging nemen of je recht kunt spreken zonder dat je kennis van zaken hebt. Of zonder dat je kennis hebt genomen van dossiers.

De beeltenis van de koning zie je ook in gemeenteraadszalen. Worden daar besluiten genomen met koninklijke goedkeuring ? Een gekozen volksvertegenwoordiging (het hoogste gezag in een gemeente)is kennelijk incompetent om zelfstandig besluiten te nemen. De op basis van een ondemocratische traditie gehesen koning waakt over de belangrijkste pijler van de samenleving ....de democratie !!! Zonder enige twijfel een beschamend onderdeel van onze bestuursvorm.

Ik zie al een eerste motie om het portret te verwijderen uit de raadzaal. Ik zie al een rechter die zijn twijfels kenbaar gaat maken..........

Manuel Sewgobind

Meest recente reacties

11.09 | 08:58

Ik blijf vertrouwen hebben in de Surinaamse gemeenschap, maar we moeten niet vergeten hoe het de Joden is vergaan in de 2e Wereldoorlog. Eeuwenlang werden ze min of meer getolereerd tot dan toe.

29.12 | 09:44

Wil je reageren? Dat kan altijd.

06.09 | 11:17

Beste Manuel,

Is het mogelijk om mij te bellen voor het plannen van een afspraak.Tel. 06 55 307253
groet.Zeki Arslan

05.06 | 19:48

Bouterse geeft deze revolutionarios een saluut en plaats zich niet boven hen. Hij had zich er ook tussen kunnen plaatsen. Bouterse is Bouterse en daar moeten wij het ermee doen..Better join him..

Deel deze pagina