PALESTIJNS-JOODS CONFLICT IS NIET VAN VANDAAG (114)


Het mythologische en mystieke Oude Testament verhaalt over het Beloofde Land (Kanaän), het land van Israël. Het gebied, trots door volgelingen verdedigd, wordt beschouwd als een cadeau van God aan het Jodendom. In het gebied hebben Palestijnen altijd gewoond, zij zijn de oorspronkelijke bewoners. Het is en kan om die reden geen beloofde land, en zeker niet door God geschonken zijn (een God bestond toen al ook niet). De opwelling bij enkele gelovigen in Jaweh (de Hebreeuwse naam voor God), die zich afzetten tegen de Islamitische God omdat zij zich zo nodig moesten onderscheiden, hun eigen geloof als superieur presenteerden en met bruut geweld propageerden, kreeg desondanks voedingsbodem. Het is dan ongeveer 3000 jaar geleden. Het Jodendom kreeg bekendheid, groeide (wat vaak gebeurde bij elke nieuwe religieuze stroming), tot een club waarin sluwe en berekenende bedenkers hun vleugels uitsloegen. Daarmee werd de bron gelegd voor de huidige tragedie. Want sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 stroomden de volgelingen naar dit Beloofde (feitelijk geannexeerde) Land. Het recht van de eerste bewoners, de Palestijnen, werd langzamerhand, stukje bij beetje, opgeblazen, en het land dat zij van oudsher bewoonden, kromp tot enkele stroken. Wat sinds 1948 is overgebleven, werd bezet: Gaza en de Westbank. En de slachtoffers? De bewoners die al duizenden jaren doorvoor in vrede leefden: de Palestijnen. Een intensivering van de ramp nam een vogelvlucht. 

Elke Jood die gelooft (er zijn ook vrijdenkende Joden die zich afvragen waarom de Jood zo agressief kan zijn!) dat het Heilige Land Israël een belofte is van boven, niets anders dan een religieuze en historische onzin, laat zich leiden door godsdienstige suprematie. Hij, de Jood die de hand van Jaweh boven zijn hoofd voelt, dus elke Israeliër die zich heeft laten dompelen in dogmatisch éénrichtingverkeer, lijkt bereid te zijn iedere Palestijn naar de strot te vliegen. Daar blijft het niet bij. De extreem rechtse Israëlische regering (alle voorgaande regeringen hadden die insteek) voelt zich bedreigd, maar vraagt zich nimmer af wat de oozakelijke verbanden zijn. Palestijnen horen niet thuis in het "godgeschonken gebied", is de mantra die iedere zuivering en decimering van Palestijnen rechtvaardigt. Etnische zuivering, lezen Joden in de Thora, de grondslag van het Joodse geloof, is door hun God bij decreet geregeld. Dit sprookjesboek, een fabel, hun bijbel, is de waarheid die zij (op aarde dus) hebben verzonnen, komt niet van boven. En sinds jaar en dag wordt overgebleven Palestijns gebied, met de Thora als een tweesnijdend zwaard in hun hand, schoongeveegd en worden Joden aangespoord van heinde en verre naar "hun" gebied te verhuizen. Intussen worden de bewoners, die veel eerder daar olijven en sinaasappels oogsten, weggebrand: aanplant wordt vernield, in brand gestoken, huizen van Palestijnen omver gebulldozerd, hun eigen leefgebied is onveilig gemaakt, omdat zij voortdurend worden gefouilleerd en vernederd. Joodse kolonisten worden, met financiële en onophoudelijke morele steun, op de Palestijnen afgestuurd, net niet met witte puntmutsen over hun hoofd. Palestijnse gebieden (Gaza en de Westelijke Jordaanoever) zijn dus bezet, de oorspronkelijke en rechtmatige inwoners weggepest, systematisch en grondig onttakeld, omdat zij een "gevaar" vormen. Een gevaar overigens door de bezettende macht zelf gecreëerd, en de reactie (waarvoor geen verbijstering hoeft te ontstaan!) is begrijpelijk, want welk mens kan duizenden jaren van marginalisering, zonder enige vorm van erkenning, achterover zitten en de Joodse djinn (een wezen dat bezit kan nemen van de vrije wil) tolereren? Palestijnen hebben altijd verzet gepleegd tegen de bezetter, en hebben altijd hun land willen bevrijden. Joodse kolonisten zijn in die legale strijd van de ontheemden, de duivels die worden geredigeerd door politieke fanaten en Joodse fundamentalisten. En in hypocrisie schrikken zij hevig als activistische Palestijnen in verzet komen. De Israëlische minister van defensie zegt: "We vechten tegen menselijke beesten", doelend op Hamas (en wellicht op alle Palestijnen), en je kunt je afvragen wie ze tot "beesten" heeft gemaakt. Werp je de schuldvraag op, dan kom je al gauw in Tel Aviv terecht, en tussen de regels door in de Thora. Want ook op de Tempelberg, waar volgens internationale afspraak alleen Moslims mogen bidden (die daartoe de behoefte hebben), wordt de heilige Al Aqsa-moskee bezoedeld, met goedkeuring van de Joodse provocateurs.  


Binnen de Israëlische regering dolen pyromanen rond, waaronder de extremistische minister Guir. De Gaza heeft hij compleet laten afsluiten voorzover dat nog niet volledig was gebeurd. Ieder oorlogsrecht en mensenrecht, internationaal humanitair recht wordt getart. De minister van energie: "Er wordt niet één kraan (voor schoon water) opengedraaid". Brandstof komt Gaza niet meer binnen, ondanks de wetenschap dat zonder electriciteit geen enkel ziekenhuis draait. De Verenigde Naties (Guterres) hebben duidelijk gemaakt dat het internationaal recht het verbiedt om een volk collectief te straffen, door de watertoevoer te stoppen. Israël laat baby's als beesten verhongeren tot de dood op volgt, er komt geen voedsel meer de Gazastrook binnen. Zo houdt de Joodse Staat de Palestijnse bevolking in een moordende houdgreep. "Vlucht",  zeggen de Joodse extremisten tegen de rechtmatige eigenaars, maar waarheen als konvooien vluchtelingen worden bestookt, de oostgrens, de zeegrens, de Zuidgrens en de Noordgrens hermetisch zijn afgesloten? Wegen en het vliegveld zijn in puin geschoten. En het is bovendien een oorlogsmisdaad als burgers worden gedwongen te vertrekken. Amnesty International zegt onomwonden dat Palestijnse burgers niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor acties van Hamas. Burgers mogen niet het doelwit worden van Israëlische wraakacties, door Palestijnse huizen, winkels, ziekenhuizen en scholen om te ploegen. 


De escalatie tussen Joden en Palestijnen is geboren uit troosteloosheid, bezetting, diepe vernedering en frustratie bij de Palestijnen. De oplossing begint bij totale ontmanteling van de Joodse nederzettingen in bezet gebied. Alle Joodse kolonisten dienen rechtsomkeer maken, dit is niet onderhandelbaar! Zonder bezetting van Palestijns gebied, en erkenning van hun rechten, is er nauwelijke aanleiding om gevaar te stichten voor het Joodse buurland. Een eigen, compleet onafhankelijk gebied voor de Palestijnen, met de Joden op grote afstand zonder enige bemoeienis, opheffing van alle blokkades, herstelbetalingen voor de wederopbouw, kan het begin zijn van een oplossing. En een kritische zelfreflectie bij de Joden: hoe komt het dat wij tot fantomen zijn getransformeerd? De eerste (verre van diplomatiek en vol met stompzinnigheid gevoede) reactie van de VS en Westeuropa (inclusief het Nederland van Rutte) werpt een onneembare belemmering op vooruitgang, en vormt juist een aanmoeding voor Israël om geweld te blijven plegen en legitimeren. Het was olie op het Joodse vuur, en een vrijbrief om zich schuldig te maken (gesteund door een belangrijk deel van de Christelijke wereld) aan genocide, zoals wij dat nu meemaken. Het Westen laat zien hoe je fascisme moet omarmen. Dit brengt ons verder af van een blijvende, vreedzame oplossing. 

Manuel Sewgobind