10. sep, 2016

REUZE-UITGLIJDER EDITH SCHIPPERS (25)

In de tolerante samenleving die wij nastreven past geen geloof in een superieure en inferieure cultuur. Anders werk je mee aan een culturele tweedeling. Iedere cultuur heeft zo zijn hoogte- en dieptepunten. Cultuurvergelijking zet de cohesie onder druk: het kan en mag niet zo zijn dat normen en waarden selectief worden beoordeeld. De strijd die dan ontstaat is niet te winnen. Internationaal aanvaarde normen kunnen houvast bieden: wij doen niet aan landjepik, niet aan vertrappen van mensenrechten (recht op onderwijs en voedsel) en vrijheden ( van spraak en demonstratie), wij bombarderen geen mensen in afgelegen dorpen.  We doen niet aan racisme en discriminatie op grond van afkomst, overtuiging en kleur. Zelfs criminelen hebben recht op juridische verdediging. Dan zijn er meer lokale cultuuruitingen die liggen in het prive-domein. Vrij om ze te beleven, mits anderen niet worden vernederd. Op dit niveau - in de menselijke interactie- is terughoudendheid geboden, je beoordeelt normen aan de hand van wetgeving, niet door te vergelijken. De rechtbank is er voor uitwassen, niet de VVD.

Edith Schippers, VVD-minister, doet dat wel, en bewust. In haar ogen is de Nederlandse cultuur superieur. Zij vindt dat Nederland harder moet optreden om "onze" waarden en normen te verdedigen. Schippers zegt tegen de nieuwkomers: omarm de Nederlandse cultuur of, met de woorden van minister-president Rutte: pleur anders op, terug naar je land. Dit laatste is in flagrante strijd met de rechtstaat die wij willen. Tegen Wilders kun je niet zeggen: donder op naar je land...? Welk land, hij is toch Nederlander, zoals bijna iedereen die Rutte weg wilt hebben ? Dit is in strijd met democratische vrijheden en regels. Zou iedereen moet opkrassen die het niet eens met de VVD ? Zou iedereen moeten opdonderen die tegen de deerniswekkende doofpot-traditie en sorry-gewoonte van politici is ? Is de Nederlandse cultuur niet hetzelfde als Haagse leugens die dagelijks vanuit het Binnenhof naar buiten komen ? Is het etnisch profileren (=racisme) door de politie geen onderdeel van die Nederlandse cultuur ? En de toegepaste nekklem door agenten ? Mogen zwarten niet rijden in een dure auto ? Is het normaal dat de grootste ergernis van buurtbewoners hondenpoep is ? Is het wilderisme geen Nederlandse cultuur ? Dit is cultuur met talrijke omissies.

Schippers maakt geen onderscheid, en heeft daarom een leeg hoofd. De Nederlandse cultuur is een optelsom van liberale en christelijke wensen, is zeer breed, en daarin zitten elementen die giftig zijn. Praten over de Nederlandse cultuur vereist daarom een definitie: wat bedoelt Schippers ? Over welke cultuur orakelt ze ? Bestaat er zoiets als een homogene noemer ?

Dat de Nederlandse cultuur "de beste" is, is even dom als mensen die in armoede leven verwijten dat zij zichzelf in de nesten hebben gewerkt. De Nederlandse cultuur is niet te definiëren ! Die is zo divers als er aantal mensen zijn. Schippers toont liberale dominantie en betweterigheid, en als ik bestuurlijk Nederland op de schop wil (vanwege de hoge bonussen en geldverspilling die ze mogelijk maakt, de belastingontduiking (Panama Papers) door rijke ondernemers die ze toestaat en moreel niet afwijst), de liegende politici, de Eerste Kamer en de monarchie die veel geld verkwisten en daarom kwaadschiks (binnen de domocratische spelregels) moeten worden ontmanteld, zou ik moeten "oppleuren" , niet waar mevrouw Schippers ? Eens te meer laat ze zien dat de VVD vrijheid, recht, cultuur, etc. op haar eigen manier uitlegt. Haar manier is de absolute waarheid. De godin Schippers heeft gesproken. De beste waarheid die er bestaat. Nederland dendert zo de afgrond in, dank zij de VVD. En de sociale cohesie wordt meegesleurd. Met dank aan Edith Schippers.     

Meest recente reacties

11.09 | 08:58

Ik blijf vertrouwen hebben in de Surinaamse gemeenschap, maar we moeten niet vergeten hoe het de Joden is vergaan in de 2e Wereldoorlog. Eeuwenlang werden ze min of meer getolereerd tot dan toe.

29.12 | 09:44

Wil je reageren? Dat kan altijd.

06.09 | 11:17

Beste Manuel,

Is het mogelijk om mij te bellen voor het plannen van een afspraak.Tel. 06 55 307253
groet.Zeki Arslan

05.06 | 19:48

Bouterse geeft deze revolutionarios een saluut en plaats zich niet boven hen. Hij had zich er ook tussen kunnen plaatsen. Bouterse is Bouterse en daar moeten wij het ermee doen..Better join him..

Deel deze pagina