4. dec, 2017

NATIONALISME VIA VLAG EN HYMNE (48)

NEDERLAND, althans een aantal politieke partijen, gesteund door xenofoben die een nationale identiteit (wat dat ook moge zijn) zien afbrokkelen, wil een gemeenschappelijke identiteit versterken: het volkslied wordt door de strot geduwd, zoals de ganzen via een trechterje met bruut geweld overmatig voer krijgen toegediend om de restaurantbezoeker met fois gras te kunnen verblijden. Aan de kop van het dier wordt zolang getrokken, totdat de hals in een keurige verticale buis verandert, om het (ongewilde) voer snel te laten zakken in de krop. Een grotere lever tot gevolg. Zo zou ook het WILHELMUS en OPO KONDREMAN UN OPO in Suriname moeten dalen in de hersens van jonge kinderen: betere hersens tot gevolg.

SURINAME, geleerd en gekopieerd van de koloniale machthebber, overweegt en in een aantal gevallen reeds in de uitvoering, doet het niet anders: een vlaggenparade moet de bevolking binden aan een gemeenschappelijk ideaal. De verbondenheid moet symboliseren dat er eenheid bestaat, wat grote winst is voor de onderdrukker en voor de politieke partijen, want eenheid leidt nauwelijks tot verzet, ondanks de akelige staat van 's land economie.   

Nationalisme voedt een nationale identeit, die de pijnlijke toestand waarin mensen leven, moet doen vergeten. Het beleven van een gemeenschappelijke identiteit, wishfull-thinking in een diffuse, multiculturele en gesegmenteerde samenleving (waarom zouden mensen moeten worden gedwongen om in één richting te varen, terwijl de samenleving gebaat is bij culturele en politieke verschillen, en bij het bestaan van verschillende visies? Culturele en politieke verschillen verdienen respect in een pluriforme gemeenschap, anders ontstaat er strijd en moet worden gekozen tussen "inferieure"en "superieure" culturen), heeft het gevaar in zich dat burgers ondergeschikt worden. De nationale identiteit wordt verheven. Dit is waar dictators en liegende politici zich achter verschuilen. Het nationaal gevoel is voor een allenheerser, en ook voor de regenteske politici, een uitstekend wapen om ongewenste maatregelen te treffen, zoals het uitvaardigen van decreten, of het nemen van maatregelen die slechts één partij moeten bevoordelen. Grote groepen in het land worden dan hiervan het slachtoffer.

Vlagverering (het heilig verklaren van een lapje stof), leren van een goddelijk volkslied met de meest krankzinnige tekst, wordt in de strijd geworpen tegen menselijke waardigheid en vrijheid van denken. Nationalisme is daarom gevaarlijk. Een vlaggenparade, omgeven met een soort bijbelse heiligheid, een nationale identiteit die nieuwsgierigheid en vrij denken decimeert, is in strijd met de democratie.

Ga je veel van je land houden, dan zul je je eigen identiteit moeten prijsgeven: jezelf tot flinter moeten marginaliseren. Uitgangspunten zijn menselijke waarden, die belangrijk zijn voor gedeelde waarden, en niet andersom. Een nationale identeit bestaat niet, tenzij dit dwangmatig wordt gevoerd: een fois gras voor het politieke establishment.

Manuel Sewgobind

Meest recente reacties

11.09 | 08:58

Ik blijf vertrouwen hebben in de Surinaamse gemeenschap, maar we moeten niet vergeten hoe het de Joden is vergaan in de 2e Wereldoorlog. Eeuwenlang werden ze min of meer getolereerd tot dan toe.

29.12 | 09:44

Wil je reageren? Dat kan altijd.

06.09 | 11:17

Beste Manuel,

Is het mogelijk om mij te bellen voor het plannen van een afspraak.Tel. 06 55 307253
groet.Zeki Arslan

05.06 | 19:48

Bouterse geeft deze revolutionarios een saluut en plaats zich niet boven hen. Hij had zich er ook tussen kunnen plaatsen. Bouterse is Bouterse en daar moeten wij het ermee doen..Better join him..

Deel deze pagina