16. dec, 2017

POLITIE:VRIEND OF VIJAND ? (49)

Haagse politici zwijgen over de omstandigheden waaronder Mitch Henriquez om het leven is gekomen. "De zaak ligt bij de rechter", is het argument, dus houden zij zich afzijdig. Deze afzijdigheid komt de politici heel goed uit, want dan hoeft er geen minister of staatssecretaris af te treden, vanwege de beleidsrichtlijnen die zij zelf hebben geschreven: de richtlijnen met betrekking tot de door de politie toegepaste nekklem. De werkwijze is als volgt, zoals de Volkskrant op 16 december schreef: Je legt iemand de nekklem aan, gaat bovenop zijn borstkas zitten, drukt zijn buik op de grond en achteraf heeft die persoon allemaal bloeduitstortingen en breuken in het kraakbeen van de hals. In de beschikbare stukken staat nu een merkwaardige conclusie: de nekklem zoals net beschreven, heeft geleid tot een "acuut stress-syndroom". Volgens experts bestaat een dergelijk syndroom helemaal niet. Die is door het Openbaar Ministerie verzonnen, om politieagenten die ernstig in de fout zijn geweest, te beschermen. En ook om politici (met name van de VVD en CDA) en hun ministers uit de wind te houden.

Het beeld ontstaat nu dat politieagenten nooit fouten maken, of eigenmachtig geweld gebruiken. Zo werden zij ook in bescherming genomen toen enkele jaren geleden een negentienjarige op het Holland Spoor door politiekogels om het leven kwam: zinloos geweld. De politie mag van politici geweld gebruiken, "want ze dienen de veiligheid" , hoor je in Haagse kringen rondzingen. Het politiegeweld, dat zie ook bij vreedzame demonstraties, is geïnstitutionaliseerd en grof. Ondanks vele fouten bij aanhoudingen, is er nauwelijks iets veranderd aan protocollen. Dat zal ook niet gebeuren, zolang VVD en CDA dit geweld rechtvaardigen. VVDér Halbe Zijlstra, nu minister, vond de nekklem geen verkeerd middel! "Want wij beschermen de bevolking, nietwaar?" Langzamerhand neemt het vertrouwen in de politie af, en dat vertrouwen in politici dendert al geruime de berg af. Met VVD en CDA neemt onveiligheid toe, en schiet het negatieve beeld over de politie pijlsnel omhoog.

Volgens specialisten bestaat er niet zoiets als een "acuut stress-syndroom", en op het Binnenhof zijn ze stil: want het is de rechter die over de zaak gaat. Allemaal onzin en leugens. De oorzaak van het politiegeweld ligt bij de liberale en christen-democratische parlementariërs die het niet nodig vinden het politiegeweld te inventariseren en de richtlijnen op de schop te nemen. Justitie laat een status quo bestaan, en maakt het mogelijk dat de staat geweld legitimeert. Binnenkort doet de rechter uitspraak in de zaak Henriquez, en op basis van de politierichtlijnen, als uitwerking van overheidsbeleid (de rechter toetst nl. de wetgeving), zal er vermoedelijk vrijspraak volgen voor agenten die ernstige fouten hebben gemaakt met de dood van Mitch Henriquez tot gevolg. Politiek Den Haag zal ook blij zijn, want de verantwoordelijke bewindvoerders hoeven zich niet te verantwoorden en kunnen blijven zitten om de krankzinnige protocollen van de politie met hand en tand te beschermen.

Dit kabinet zal geen schoonmaak houden, want dat past niet bij Rutte en Buma. Die staan op de bres voor meer vrijheid, door onvrijheid te stimuleren.

Manuel Sewgobind           

Meest recente reacties

11.09 | 08:58

Ik blijf vertrouwen hebben in de Surinaamse gemeenschap, maar we moeten niet vergeten hoe het de Joden is vergaan in de 2e Wereldoorlog. Eeuwenlang werden ze min of meer getolereerd tot dan toe.

29.12 | 09:44

Wil je reageren? Dat kan altijd.

06.09 | 11:17

Beste Manuel,

Is het mogelijk om mij te bellen voor het plannen van een afspraak.Tel. 06 55 307253
groet.Zeki Arslan

05.06 | 19:48

Bouterse geeft deze revolutionarios een saluut en plaats zich niet boven hen. Hij had zich er ook tussen kunnen plaatsen. Bouterse is Bouterse en daar moeten wij het ermee doen..Better join him..

Deel deze pagina