8. jan, 2019

EVANGELISCHE INFECTIE TWEEDE KAMER (70)

Enkele leden van de Tweede Kamer zijn besmet met een zeer ernstig virus. Overgewaaid uit Nashville, Verenigde Staten, gekweekt door een club van crazy, mallote, trumpiaanse en hersenloze evangelisten. In de bijsluiter staat onder meer dat de Intelligent Designers de oplossing hebben gevonden om de wereld te behoeden van ondergang. De bedenkers (denken is een eufemisme, want zonder hersens bereik je dat niveau niet) gaan in 14 stellingen frontaal in tegen huidige opvattingen die wereldwijd zijn geaccepteerd en geaccordeerd. Zo staat er dat de naam van Jezus in al zijn rijkdom moet worden bezien. En welke bedoeling hun god heeft met de aarde. Dat de seksuele geaardheid (homo, lesbisch) een zonde is. En wordt het bestaansrecht van homo's ontkend, omdat zij geen deel zijn van de schepping, en onrein zijn. Seks is dus, volgens de evangelisten, iets tussen man en vrouw ná het huwelijk. Andere varianten zijn barbaars en verboden. Bestaat die dan toch, dan is dat dwaas, en te genezen aldus de verklaring die bolstaat van de dreigementen: "... is het hopeloos als wij proberen onszelf te maken tot iets waarvoor God ons niet heeft geschapen".

De Nashville Verklaring is door de SGP (en stiekem door vele andere Jezus-adepten in de Tweede Kamer) heilig verklaard. Ná de aardbeving die dit heeft veroorzaakt (hoe is het toch denkbaar dat de politiek zo laag is gekelderd) is het tijd voor haar leider, Kees van der Staaij, om de wijze staatsman uit te hangen. De verklaring, zegt hij, heeft vele goede passages en ook zit daarin pastorale zorg, reden dus voor hem om de verklaring mede te ondertekenen. Dan doen politici: geconfronteerd met ernstige tekortkomingen en dodelijke fouten, wordt het tijd om zich in allerlei bochten te wringen, om de angel te verwijderen. Maar Van der Staaij liegt. Óf heeft hij niet de hele tekst gelezen, en ondertekent blind. Dat doe je als parlementariër nooit. Óf heeft hij wel de hele tekst gelezen, en ondertekent bij bewustzijn een diepgrievende verklaring. Dat doe je als parlementariër nooit. Hoe dan ook, wat Van der Staaij ook zegt (bij het programma Jinek), hij heeft getekend, hij onderschrijft de verklaring. Dat maakt hem tot een politicus die anderen doelbewust aanvalt met het oogmerk terminaal te beschadigen. En als hij de pastorale zorg memoreert, kan dat niets anders betekenen dan dat zorg voor de homofielen die ná de genezing in gods armen zijn gevallen, nog een tijdje moeten worden voortgezet, om een terugval te voorkomen. We moeten even slikken! 
Ik ga er van uit dat Van der Staaij een beetje hersens heeft. Dan had hij moeten zien dat er discriminerende artikels zijn opgenomen, die hij ondertekent. Een Tweede Kamerlid dat dit doet, moet eeuwig verdwijnen, met een loden last van schaamte. 

Er wordt gefluisterd dat Van der Staaij het geweten is van de Tweede Kamer. En soms zou hij respect oogsten. Ná de ondertekening van de Nashville Geboden zou de Kamer moeten weten met wie ze echt te maken heeft: een schaap in gods- of wolfskleren. En rondom zo een messias bouw je een cordon-sanitair. Kees van der Staaij is niet van deze tijd. Bert Wagendorp zegt het in Volkskrant treffend: zij willen een wereld gebaseerd op verzonnen woestijnfictie van tweeduizend jaar geleden of langer". Homofilie is een ziekte, staat in de verklaring, Van der Staaij tekent mee, en biedt zorg. Van der Staaij weet niet wat er nu leeft onder de mensen. Hij is in de woestijn blijven steken, en geen stap vooruit kunnen maken. Hij gelooft in de doodstraf (weten wij al lang), hij is tegen abortus, ziet de vrouw nog altijd als ondergeschikt aan de man, en (dit moet voor de collega's van de verschillende fracties reden zijn om wantrouwen uit spreken en Van der Staaij achterna te zitten totdat hij achter de verre horizon voorgoed is verdwenen) de overheid is een schenking van god. Waarom er verkiezingen worden gehouden, als god beschikt, is volksbedrog, Van der Staaij! Voor zo een standpunt moet je oplossen als mist. En zo een jihadist is het geweten van de Tweede Kamer? 

Van der Staaij heeft een verborgen politieke agenda. Zij hebben nu de ware SGP-leider gezien, in het bezit van een satanische agenda, waarmee god permanent in de Tweede Kamer aanwezig is om op het juiste moment de macht over te nemen. Van der Staaij bereidt een religieuze coup voor, die desastreus zal uitpakken voor anders- en nietgelovigen. Hij is een gevaar voor de Tweede Kamer, en ook voor seculier Nederland. Je kunt wraak nemen door ervoor te zorgen dat de SGP van de aardbodem verdwijnt na de volgende algemene verkiezingen.

Manuel Sewgobind          

Meest recente reacties

11.09 | 08:58

Ik blijf vertrouwen hebben in de Surinaamse gemeenschap, maar we moeten niet vergeten hoe het de Joden is vergaan in de 2e Wereldoorlog. Eeuwenlang werden ze min of meer getolereerd tot dan toe.

29.12 | 09:44

Wil je reageren? Dat kan altijd.

06.09 | 11:17

Beste Manuel,

Is het mogelijk om mij te bellen voor het plannen van een afspraak.Tel. 06 55 307253
groet.Zeki Arslan

05.06 | 19:48

Bouterse geeft deze revolutionarios een saluut en plaats zich niet boven hen. Hij had zich er ook tussen kunnen plaatsen. Bouterse is Bouterse en daar moeten wij het ermee doen..Better join him..

Deel deze pagina