14. apr, 2019

KONINGSSPELEN NIET TE VERENIGEN MET RATIO (75)

Wat er niet allemaal wordt bedacht om de Oranjes te rangschikken onder "normale waarde". Doen wij normaal als de monarchie boven de wet wordt verheven? Is het normaal als het erfrecht heilig wordt verklaard, en dat in een tijd waarin het ondenkbaar is om in een van te voren bepaalde positie geboren te worden? Je wordt geboren met privileges en rechten waar niemand aan mag tornen. Hallo mensen, leven wij in 2019 of zijn wij blijven steken in de "normale patronen" die 1000 jaar geleden golden en algemeen waren geaccepteerd? Is het verder normaal als enkele honderden miljoenen euro's aan gemeenschapsgelden worden uitgegeven aan hobby's van liberale en christenpolitici, aan onderhoud van woningen waarin de aristocraten leven, aan hun vakantie, aan studiefinanciering? Is het abnormaal om te ageren tegen geldverspilling, tegen een pest die de democratische waarden van binnenuit uitholt, tegen het idee dat de koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen wezens zijn die door god eigenhandig zijn geschapen? De monarchie is een braaksel uit vroegere tijden. De monarchie is niet met ratio bij te houden, is een gezwel dat het geloof in democratische principes overwoekert. En toch, toch zit er in de Kamers een meerderheid die bijbelse proporties ziet in de Oranjefamilie. En hen voorziet van minimaal 400 miljoen euro's per jaar! En als een telg naar de middelbare school gaat, staat er al 1,9 miljoen gereed. 

Is er burgerlijk verzet, en burgerlijke ongehoorzaamheid nodig om een kentering te forceren? Of is er een revolutie noodzakelijk (wat de geschiedenis laat zien in een aantal andere landen) om een doorbraak te bereiken? 

En dan kennen wij de Koningsspelen die het brein van kinderen grondig doorspoelt. Zij moeten het normaal (Rutte!) beoordelen dat de koning als een god scholen bezoekt. De kinderen hebben pret, en beseffen niet dat de koning een stukje is uit vergane en verrotte glorie, immers, op welke scheve schaats hij ook rijdt (dat hebben wij meegemaakt bij zijn moeder, grootmoeder, grootvader), van politieke correctie kan geen sprake zijn! En de verspilling dendert onverminderd voort: woningonderhoud, bootonderhoud, vakanties (waar wij kunnen GENIETEN van de gelukkige familie in de sneeuw!), en...vrij van belastingbetaling. Arme zielen, de kinderen, die worden geleerd om assertief te zijn, voor zichzelf te strijden, maar als de koning ter sprake komt, dan is er censuur: de leerkrachten verbieden zichzelf om zelfs te denken aan het onrecht dat aan de basis ligt van de monarchie. Zo helpen zij ook om een onwelriekend systeem als een belangrijke politieke waarde te zien. En komt er Koningsdag aan, waar de bevolking zich gaat vergapen (onder meer in Amersfoort) aan de prinsessen, en dan wanen de burgers zich als godskinderen. Er is op die dag dolle blijdschap! Godverdomme, mensen, word toch wakker! We leven niet in een eeuwigdurend sprookje waarin we onszelf wijsmaken dat we gelukkig zijn en geen zorgen kennen. Inderdaad, zij, de Oranjes, hebben geen zorgen, en daar zorgen jullie voor, door te accepteren dat zij verzekerd zijn van het allerbeste ter wereld. Wij zorgen voor de koninklijke heiligen tot de dood. En de premier zegt: de familie van senioren in verpleegtehuizen moet méér verantwoordelijkheid en zelf de zorg op zich nemen. En wij? Wij nemen genoegen met beschimmelde resten, en ook dat is normaal (Rutte!). Overigens: door de oproep aan burgers om meer zelf doen, houdt Rutte meer geld over voor leuke dingen waar wij niet op zitten te wachten en waarvan wij gruwen. 

In feite komt het hierop neer: de koning zal blijven als wij dat willen. Wil je dat niet? Negeer ze niet, de Oranjes, maar vertel de kinderen de waarheid, dat zij gewone mensen moeten worden, en dat zij voor hun levensonderhoud maar moeten gaan werken. De koningsspelen? Koningsdag? Protesteer en maak de politici die niet van wijken willen horen, belachelijk. Want het is de Tweede Kamer (en ook de Eerste), aangevoerd door CDA, SGP, VVD, CU, die deze ergernis heeft omlijst met gouden randen. En de vieze geur? Dat ruiken ze niet!

Manuel Sewgobind   

Meest recente reacties

11.09 | 08:58

Ik blijf vertrouwen hebben in de Surinaamse gemeenschap, maar we moeten niet vergeten hoe het de Joden is vergaan in de 2e Wereldoorlog. Eeuwenlang werden ze min of meer getolereerd tot dan toe.

29.12 | 09:44

Wil je reageren? Dat kan altijd.

06.09 | 11:17

Beste Manuel,

Is het mogelijk om mij te bellen voor het plannen van een afspraak.Tel. 06 55 307253
groet.Zeki Arslan

05.06 | 19:48

Bouterse geeft deze revolutionarios een saluut en plaats zich niet boven hen. Hij had zich er ook tussen kunnen plaatsen. Bouterse is Bouterse en daar moeten wij het ermee doen..Better join him..

Deel deze pagina