30. mei, 2019

HOE GROOT IS BOUTERSE? (76)

Onlangs Suriname bezocht en werd zeer pijnlijk en verbijsterend overmeesterd door een metershoog billboard. Een ontluistering en een dodelijke schande voor de Zuidamerikaanse vrijheidsstrijd, die van mij meester maakte. Dit is een poging tot verkrachting van de historie en marginalisering van de strijd die enkele allergrootsten hebben gevoerd om zich te ontdoen van overheersing en uitbuiting.

Daar staat Bouterse, boven Che Guevara, Simon Bolivar, Hugo Chavez, Fidel Castro en Evo Morales. Hij torent hoog boven het vijftal, waarmee hij wilt zeggen dat hij geestelijk de meerdere is en zich verhevener voelt, dat hij als guru het vijftal bewaakt, dat hij hen hun erfgoed heeft ingeprent. Suriname moet gaan geloven in de bakwaamheid van Desi Bouterse en in hem de vader des vaderlands zien, die het land zal gaan redden (in feite stimuleert hij deze zonden) uit de greep van fraude, corruptie, omkoopschandalen en "landhervormingen" die honderden hectares grond in de schoot werpt van bevriende speculanten en geheimzinnige donateurs. Om een aantal saillante redenen, dat hopelijk in verbazing zijn achterban zal doen ineenkrimpen van verlegenheid, is de vergelijking tussen Bouterse met bijvoorbeeld Che Guevara, Simon Bolivar en Fidel Castro een flagrante schending van de historische entiteit.

Che was marxist en revolutionair. Was guerillastrijder tegen moorddadige dictators als Batista, exporteerde ideeën van en las veel over Marx en Freud. Schreef ook talrijke boeken en geschriften over de ideologische theorie en praktijk, werkte in een leprakolonie en reisde door Bolivia, Peru, Ecaudor, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Macico. Kreeg veel steun van de boerenbevolking en intellectuelen vanwege zijn strategieën mbt economische en sociale hervormingen. Was ook fervent tegenstanders van uitbuiting en liegende politici, en tegen de Viëtnamoorlog. 

Bolivar was Zuidamerikaanse vrijheidsstrijder  en hij stond aan de basis van de bevrijding van Panama, Columbia, Ecuador, Peru en Venezuela. Was ideologisch belezen en schreef over invasies tegen de Spaanse overheersing. 

Castro hoeft in feite geen verdere inleiding: was revolutionair, marxistische en leninistische politicus. Met Guevara bevrijdde hij Cuba uit de dodelijke greep van Batista. Had grote steun onder de bevolking, ook in andere Zuidamerikaanse landen, en niet vergeten in de rest van de wereld. Was anti-imperialist, humanist en milieu-activist, en stond voor gelijke verdeling van rijkdom.

Chavez en Morales beiden ook een ideologische bagage, werkten aan participatieve democratische raden, werkten programma's voor landhervormingen en gelijke rechten uit. Morales is bekend om zijn eenvoudige klederdracht, en zijn legitimatie vindt hij (evenals Chavez) door de versterking van de arbeidersklasse. Beiden waren/zijn tegenstanders van privileges. 

En zeg nu zelf, beste kinderen van Bouterse, welke overeenkomsten zijn er tussen jullie (veroordeelde) president en de gestudeerde, belezen en met methodieken en visies begaafde Che en Bolivar? Van de kennis van de Zuidamerikaanse revolutionairen bezit Bouterse niet eens een miligram. Bouterse staat toe (daar maakt hij zichzelf veelvuldig aan schuldig) dat politici mogen liegen, en als politici liegen sterft de democartie, nietwaar, beste NDP-ers? Fraude staat bovenaan het menu van de president en zijn team van ministers en adviseurs, als ontbijt, lunch en diner. Zelfs als tussendoortjes smikkelen zij, de bijen rondom Bouterse, totdat zij tevreden achterover leunen, want de rechterlijke macht hebben zij in hun zakken. Zij consumeren fraude als vampiers die bloed zuigen. Bouterse een Che? Hij past meer in een illuster rijtje van Pinochet, Videla, Batista, Somoza en alle anderen die Zuid-Amerika naar de afgrond leiden. 

Bouterse een Bolivar? Zeg eens eerlijk, waarde landgenoten, is Bouterse niet meer een specialist in dwaasheden, leugens en fantasieën? Hij en zijn adviseurs en ministers, richten zich automatisch (zelfs daags na hun benoeming) op de onstilbare behoeften van hun ego's, zijn hoeveelheid kennis overstijgt die van Trump niet (van wie bekend is dat hij nooit leest). Is Bouterse (en zijn team van op de loer liggende likkers) in staat om problemen objectief vast te stellen? Is het niet zo dat de werkelijke omstandigheden hem ontgaan en dat de subjectieve verbeelding zijn geest domineert? Che en Bolivar streden tegen onrecht en onderdrukking, Bouterse strijd juist voor behoud van onderdrukking (die overigens de ontzielde en dolende Hollandse Sandew Hira in blinde sympathie voor zijn leermeester heeft omhelsd, met veel meer liefde dan dat hij voor zijn broer had). Zij, de ministers en de ziekelijke profiteurs, lijden aan een ontembare zucht naar vermaak. Het is een en al feest en dreunende muziek tot het ochtendgloren. De ontberingen van de bewoners van het platteland worden niet herkend, de behoeften van de basis (wat Che goed aanvoelde) worden zo ondergeschikt gemaakt aan persoonlijke pret en vrolijkheid: overal loeiharde bigipokoe en de duurste Black Label.

Ministers worden niet gestoord door persoonlijke tekortkomingen. Onnozelheid, onkundigheid, ongekwalificeerdheid, ongetalenteerdheid, naïeviteit, dwaasheid, zijn normen die worden geaccepteerd. Er is een strijd gaande om wie het hardst kan liegen, wie het slimst kan stelen, wie het grootst kan bouwen, wie de zwaarste auto heeft, wie de meeste vrouwen kan bezitten, wie het vaakst kan overlopen naar de regeringspartij. Zou Che dit op zijn menu hebben gehad?

Bouterse is geen revolutionair! Zijn dociele aanhangers aanbidden liefdevol zijn preken, als zijnde een wetmatigheid van een mythische president wiens pad van smokkel in harddrugs    en goud, houtconsessies aan de Chinese maffia, grootschalige fraude door handlangers, omkopen van rechters, bewaakt wordt door privelegertjes. Dit soort openlijke zonden leiden rap tot een diepe kloof, van waaruit het land niet zal kunnen ontsnappen, beste feestvierende Srananman. En Sandew Hira? Vindt dit verre van vies, en is intussen een uithangbord geworden van "mister 8-december". Che en Bolivar zouden de toekomst van hun land niet in handen willen leggen van pseudo patriotten die aan een terminale vorm van individualitis lijden. Zij zouden Sandew Hira de oceaan over hebben getrapt. Zonder iets zinnigs te hebben gelezen, zich baserend op een aantal standaardfrasen dat ze uit het hoofd hebben geleerd, maken zij, iedereen rondom Bouterse, diepe indruk. Nergens anders vertoond! In dit blinde land waart Hira rond, als éénogige.

Eén conclusie moet mij van het hart: het billboard van Bouterse met de 5 revolutionairen is gortdroge geschiedvervalsing. En het is aan Sandew Hira om dit beeld te bewaken: Bouterse is de zesde in de rij, maar dan vele malen belangrijker. En zal hij denken: hoe meer Bouterse, hoe meer fraude, hoe meer kans ik maak om het in Suriname te maken. Yes, I can!! De verwaarloosde, arme boeren in Suriname werken als paarden, Bouterse en zijn over het paard getilde team bedrijven politiek als ezels (met respect voor dit lastdier). En Sandew Hira? Die ziet geen boeren die vanaf 04.00 uur in de ochtend door zware klei ploeteren, maar geniet met volle teugen van zijn opportunisme. Misschien staat Bouterse hem toe dat hij binnen de kortste keren als zevende revolutionair op het billboard staat. Che, waar ben je? 

Manuel Sewgobind 

Meest recente reacties

11.09 | 08:58

Ik blijf vertrouwen hebben in de Surinaamse gemeenschap, maar we moeten niet vergeten hoe het de Joden is vergaan in de 2e Wereldoorlog. Eeuwenlang werden ze min of meer getolereerd tot dan toe.

29.12 | 09:44

Wil je reageren? Dat kan altijd.

06.09 | 11:17

Beste Manuel,

Is het mogelijk om mij te bellen voor het plannen van een afspraak.Tel. 06 55 307253
groet.Zeki Arslan

05.06 | 19:48

Bouterse geeft deze revolutionarios een saluut en plaats zich niet boven hen. Hij had zich er ook tussen kunnen plaatsen. Bouterse is Bouterse en daar moeten wij het ermee doen..Better join him..

Deel deze pagina