27. apr, 2020

CORONA, STRAF VAN GOD (85)

God heeft het coronavirus door bewoners van de hel, onder mensonterende omstandigheden, en met inzet van kinderarbeid, onder dwang, erger dan in de slaventijd, laten produceren. En in de hemel gepatenteerd. Want, dacht hij, ik zal ze straffen, de ongelovigen, de ketters, mijn onderdanen die de moed hebben mij te dwarsbomen en zaken anders te beoordelen dan ik heb bepaald. Ik bepaal wat recht en krom is, ik beslis wat wel mag en niet, ik besluit wie wel een bonus krijgt (dat zijn de graaiende ceo's van de grootste bedrijven) en wie niet (dat is de rest), ik maak uit wie de grootste politieke partij wordt, ik heb in de hand waar rampen plaatsvinden (dat is in arme delen van de wereld) en waar niet (in het rijke deel van de aardbol waar de leugenaars en bedriegers de dienst uitmaken). Ik verordonneer waar virussen toeslaan, in verzorgingstehuizen, in ziekenhuizen, bij ouderen die economisch gezien geen meerwaarde meer hebben, bij de allerarmsten die voor groei alleen maar een last zijn en een drempel vormen voor rijkdom. 

Daarom zal ik ze straffen, de duivels op aarde, die verdorvenheid brengen. Alles wat zwak en ziek is, oud en vervelend, zal worden getroffen door mijn gesel. 

En laat het nu juist de verdorvenen zijn, de zieken, armen, gehandicapten, die zich in gebed dagelijks wenden tot de Heer, om beterschap, die slachtoffers worden. En dat juist zij als boosdoeners door de samenleving moeten. Wie moet zich dan nog bekeren? Wat scheelt deze god, in hemelsnaam? Wil hij zeggen: kom tot mij (maakt niets uit hoe je hem noemt, Christus, Allah,  Brahma, Jaweh), en ik heet je welkom in het paradijs. Pas dan zal ik het virus verslaan, luister naar mij, en pas dan zal ik die kleine krengen vernietigen. Wat een dreigement die kennelijk werkt. Bij monde van de kerkleiders wordt opgeroepen tot het gebed, massaal komen de gelovigen bijeen, geen ander-halve-meter afstand, want zij zijn onfeilbaar als kinderen van god. Maar laat het juist deze gehorigen zijn die door het virus worden gepenetreerd. Desondanks geen twijfel of de vraag waarom de brengers van de boodschap gods, als eerste worden gepakt! Je bidt, en toch ga je de pijp uit. Hoeveel zin heeft de bijbel dan? Waarom bidden als het resultaat minder dan nihil is?

Dus wat is er aan de hand? God die de bedriegers en liegende politici en de allerrijksten die zich alle beschermende middelen kunnen veroorloven, beschermt. Van Kim Jong-un, Trump, Bolsonaro, Duterte, Bouterse, CDA, VVD, SGP, PVV, FvD, monarchie, populisme, narcostaten, mafia, tot nog meer uitwassen. God die de meest kwetsbaren straft, zij die dagelijks in gebed zijn verzonken, krijgen te maken met een explosie van de Coronafamilie. Zoals dag in, dag uit, decennialang, eeuwenlang gebeurt: is het geen virus, dan een tsunami, of een aardbeving, of een recessie, of sprinkhanen en een dodelijke droogte. 

Dus zouden de gelovigen zich moeten afvragen met wat voor een meedogenloze Heer zij te maken hebben. De sterksten worden gespaard, de zwaksten leggen het loodje. God is net Darwin in zijn Origen of Species: de sterksten overleven (deze grondlegger van de evolutieleer had het net anders bedoeld). Het kan god geen moer schelen! Hij heeft het virus uit de hel via de hemel gehaald om de mensheid (lees: de paria's) een lesje te leren. Maar zijn de paria's dan geen gods kinderen zoals Mahatma Gandhi dat wilde? Oh god, wat ben je toch een vernietiger van jouw eigen schepsels. Jij houdt de gelovigen voor de  gek, jij houdt ervan de verkeerde mensen te straffen. Nu is het toch tijd voor verzet. Van de aardlingen die zullen inzien dat jij een verzinsel bent. 

Manuel Sewgobind

Meest recente reacties

11.09 | 08:58

Ik blijf vertrouwen hebben in de Surinaamse gemeenschap, maar we moeten niet vergeten hoe het de Joden is vergaan in de 2e Wereldoorlog. Eeuwenlang werden ze min of meer getolereerd tot dan toe.

29.12 | 09:44

Wil je reageren? Dat kan altijd.

06.09 | 11:17

Beste Manuel,

Is het mogelijk om mij te bellen voor het plannen van een afspraak.Tel. 06 55 307253
groet.Zeki Arslan

05.06 | 19:48

Bouterse geeft deze revolutionarios een saluut en plaats zich niet boven hen. Hij had zich er ook tussen kunnen plaatsen. Bouterse is Bouterse en daar moeten wij het ermee doen..Better join him..

Deel deze pagina