23. sep, 2020

GROFGELD VERDIENENDE KONING (90)

Covid-19 heeft desastreuze gevolgen, in binnen- en buitenland. In Nederland zijn het de minderbedeelden en sociaal zwakkeren die door het virus dodelijk zijn besmet of halfdood zijn getroffen. Inkomsten vallen weg, spaargeld is opgeraakt en veel beroepsgroepen ontberen voldoende geld voor de eerste levensbehoeften. Er is wel een sociaal vangnet dat er voor zorgt dat zij net niet stoppen met ademhalen. (In het buitenland, denk aan India, Bangladesh, Afrika zijn dagloners vertrokken naar familie op het platteland, waar zij van de ene ellende in een nog grotere ramp terechtkomen en sterven). 

Hoe langer het coronavirus in ons midden is, hoe dieper mensen wegzakken, hoe pijnlijker de eenzaamheid bij ouderen. Psychologen waarschuwen tegen de ontwrichtende kracht van covid-19 en de flinke toename van depressies. Gemeenten laten al weten dat de financiele rek eruit is, tenzij Den Haag een geldstroom op gang brengt. Maar daar bewaken zij ons geld. Ten behoeve van bedrijven (die minder belastingen hoeven af te dragen) en ten behoeve van de koninklijke sekte (die geen fiscale verplichting heeft).  

Toch heeft niet iedereen last van de pandemie. Voor Google, Microsoft, Amazon komt het virus als een geschenk uit de hemel. En in Nederland vaart de koninklijke familie op gouden golven. 

De Oranjes zien hun vermogen groeien, zoals alle miljardairs wereldwijd. Terwijl de FNV moet onderhandelen over verhoging met enkele procenten van de salarissen van werknemers, barst de schatkist van de koninklijke familie uit haar scharnieren. Er kan niets meer bij, maar via de gulle hand van het kabinet stroomt een van de andere schatkisten al vol. In deze grimmige tijd sleept Willem Alexander de hoofdprijs binnen: zijn salaris (hoezo "salaris", daar moet je toch voor werken?) stijgt van 949.000 naar 998.000 euro per jaar! Een loonstijging (hoezo 'loon", daar moet je toch voor ploeteren?) van 5,2 procent! Maxima wordt voor haar geforceerde lach met 5 procent stijging beloond (tot bijna driekwart miljoen). De afgeserveerde Beatrix ook 5 % (waarvoor eigenlijk?), ruim een half miljoen.  De Volkskrant schreef dat dit een hitorische looneis is. In een republiek Nederland, waar wij de president genoegen zouden moeten laten nemen met iets meer dan het inkomen van de premier, zouden wij tientallen miljoenen (het koninklijk huis kost op jaarbasis tussen 300 en 600 miljoen) besparen, en doorsluizen naar mensen met een uitkering en werkenden met een minimuminkomen. 

Heeft Willem Alexander geen hersens die hem ertoe aanzetten om de loonsverhoging af te wijzen? Kijkend om je heen zou je moeten besluiten om af te zien van een looneis, van een verhoging, van een salaris, omdat je al verzuipt (de schatkisten zijn met kabels gebonden aan de enkels) in diep water. Waarom briest hij niet tegen Rutte: ik hoef godverdomme die verhoging niet. Maak anderen maar blij. Maar dat doet Willem niet, omdat hij niet genoeg heeft, omdat hij nooit genoeg heeft (gratis vliegreizen en gevrijwaard van betaling van belastingen zijn de bijkomende privileges). Willem is een liefhebber van poen. En wat deze situatie uiterst wrang maakt, is dat dezelfde mensen die het zo moeilijk hebben, nooit op het idee komen om tegen geldverspilling aan de Oranjes in verzet te komen. Daarom zou de Tweede Kamer het initiatief moeten nemen en euro's besparen waar er te besparen valt. 

Om te beginnen zouden wij, iedere keer als las familias Von Amsberg en Zorreguieta (die de slavenafbeeldingen op de gouden koets koste wat kost willen behouden!) de jaarlijkse jackpot binnenhalen, werkenden en mensen die recht hebben op een uitkering, minimaal het dubbele moeten overmaken van wat de vertegenwoordigers van gods koninkrijk op aarde aan vermeerdering toucheren. 

Een koninkrijk? Hup, voorgoed het museum in!

Manuel Sewgobind     

Meest recente reacties

11.09 | 08:58

Ik blijf vertrouwen hebben in de Surinaamse gemeenschap, maar we moeten niet vergeten hoe het de Joden is vergaan in de 2e Wereldoorlog. Eeuwenlang werden ze min of meer getolereerd tot dan toe.

29.12 | 09:44

Wil je reageren? Dat kan altijd.

06.09 | 11:17

Beste Manuel,

Is het mogelijk om mij te bellen voor het plannen van een afspraak.Tel. 06 55 307253
groet.Zeki Arslan

05.06 | 19:48

Bouterse geeft deze revolutionarios een saluut en plaats zich niet boven hen. Hij had zich er ook tussen kunnen plaatsen. Bouterse is Bouterse en daar moeten wij het ermee doen..Better join him..

Deel deze pagina