28. dec, 2020

2020 WAS IN VEEL OPZICHTEN EEN RAMPJAAR (92)

2020. Een rampjaar in volle omvang, ondanks de spetterende voornemens bij de viering van de afgelopen jaarwisseling. Een bewijs van de relatieve waarde van voornemens, en de vraag doemt op hoeveel zin het uitspreken van wensen wel heeft. Niettemin waag ik een poging, omdat veranderingen grotendeels (en gelukkig) afhankelijk zijn van de aard van de mens. Willen wij betere tijden, dan kan dit altijd enkel en alleen komen van beneden: van mensen die daartoe bereid zijn. Heil moet je niet verwachten van preken en gebeden, want de deur naar en van boven, is potdicht. Sterker nog: er is geen deur. En nog subtieler: daarboven is het leeg, m.u.v. hemellichamen en zwarte gaten, misschien wezens anders dan wij, maar geen opperwezen dat in staat is met een knip tussen de vingers een veelvoud van miljarden hemellichamen, zwarte gaten en kosmossen te scheppen, een mega-exercitie die de vraag over Zijn eigen oorsprong onbeantwoord laat. Een vraag in de ondoordringbare taboesfeer die geen enkele gelovige aandurft. Zou er zoiets bestaan als een almachtige vader die alles en iedereen, maar dan ook alles controleert, reguleert en regisseert, dan zouden wij als Zijn bloedeigen, lieftallige kinderen leven in een rampvrije wereld, tenzij wij tot in het oneindige voor de straf dat wij zijn geboren, moeten branden in de hel, nietwaar hemelse sympathisanten? Een vader die zijn kroost elimineert?

Zijn wij bereid om de wereld een ander aanzien te geven? Is het antwoord "ja", dan ziet 2021 er veelbelovend uit.

RELIGIE: een samenraapsel van ervaringen die velen met elkaar delen, en die gebaseerd zijn op persoonlijke en verkeerde interpretaties van oude teksten (alle overigens ontstaan en opgeschreven door de mens zelf, de sterveling op aarde). Die interpretaties overstijgen de cultuur en identiteit. Dat wat wij kennen als saamhorigheid, tolerantie, strijd tegen onrecht, geweldloosheid, naastenliefde zijn geen onderdelen van de religie, maar zijn ontstaan OMDAT RELIGIE POTENTIE IN ZICH HEEFT OM DE MENS TE DECIMEREN (de vader die zijn broedsels vernietigt). De geschiedenis is daar getuige van: religie heeft de mens gereduceerd tot onderdaan. Religieuze twisten en oorlogen hebben over de aardbol dood gebracht, hebben mijnen gelegd, die heden ten dage ook in figuurlijke zin tot ontploffing komen. Aardbevingen, tsunami's, bosbranden, virusuitbraken, vroegtijdig overlijden, daar kan de religie geen grip op krijgen (bidden is geen garantie voor een gezond leven), zijn een goddelijk complot om miljoenen kinderen, armen, ouderen, zwakkeren en zieken van het leven te beroven, zouden Zijn volgelingen moeten beweren. En nog meer: dat de aarde in duisternis is gehuld, dat de wereld wankelt. Dat de wereld een wespennest is waar gelovigen elkaar de hersens inslaan. Met de komst van de religie werd de mensheid gedwongen in hokjes te leven, en werd landjepik een modeverschijnsel voor de sterksten. En hiermee werden egoisme en nationalisme gelegaliseerd. Daarmee kwam ook intolerantie in beeld. Onverdraagzaamheid jegens mensen die hun leven en identiteit op eigen wijze willen inrichten. Homosexualiteit was en is smerig en verboden of is een afwijking, precies zoals heilige geschriften dat uitleggen en in stand gehouden door beschermheiligen die andersdenkenden publiekelijk ketteren. Baas in eigen buik en over eigen zaken, wordt nog altijd gedemoniseerd. Op bijna alles wat een afwijkende mening heeft, wordt allergisch gereageerd. De almachtige heeft de opsomming hierboven, een lijst die onmetelijk lang wordt als die wordt aangevuld, gesanctioneerd, klinkt het in gebedshuizen, en dus worden die "zonden" op aarde bestraft. Het geloof in religie is niettemin heilig. Religie heeft het paardenmiddel in zich, is de oplossing voor alle benoembare kwalen, als je je maar tot Hem keert, is de oeroude mantra. Zij die dit echter nauwgezet hebben gevolgd, en geleefd overeenkomstig gewijde teksten, hebben een ander soort genade meegemaakt: zij zijn gestraft voor iets waarvoor zij niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn. Hoevelen hebben zich niet tot Hem gewend, met intense gebeden die niet werden verhoord? Als Hij alles wat er bestaat, heeft gebouwd en kan afbreken, waarom zijn er intussen miljoenen kinderen, ouderen, armen, zieken, allen onschuldig, door oorlogen, catastrofes en corona bezweken? Of waren die schuldig vanwege een duivelse karma? En hoe verkoop je dit verhaal vervolgens aan de nabestaanden: uw kind is overleden door slechte gewoonten uit een vorig leven? En: het had moeten gebeuren, conform het lot (wat klinkklare onzin is, wat niets is voorbestemd!) Hij, de beschermer van leven, pakt willekeurig iedereen. Is Hij dan een alziende strateeg (waartoe dat ook moge leiden), of een onbetrouwbare, meedogenloze en schaamteloze sloper? U, gelovige, kunt u dit logisch beredeneren? Kunt u dit geloofwaardig overbrengen? Kun je van bidden eten op tafel krijgen?

Wat te verwachten van 2021? De meeste oplossingen zijn hier beneden, op aarde, te vinden: bij de mens. Het vertrouwen komt niet van een fictief boven. Zo aan het einde van dit jaar dat snel achter ons in rook moge opgaan, mag je wel eisen stellen aan de medemensen, wil je een aantal wensen meetbaar maken. Dat gebeurt als de splijtende, mensvijandige religie niet langer domineert. Als niet langer strijd wordt geleverd tegen mensen die hun leven anders willen inrichten dan de doorsnee aardling. Als wij onze eigen normen geen overwicht laten krijgen tegenover de individuele vrijheden en eigen keuzes, als er geen onverdraagzaamheid heerst bij de meerderheid die alles naar eigen inzicht met (verbaal) geweld wilt normeren. Ook niet door anderen als paria's weg te zetten, omdat ze andere perspectieven zien. 2021 kan er anders uitzien, als men bereid is zijn kennis te vergroten door een leescultuur te ontwikkelen: serieuze literatuur, van auteurs die wat te vertellen hebben. Hersens van degenen die anders willen denken, zijn niet geimplodeerd (in het dagelijks leven "gek"), maar zij hebben met hun afwijkende visie een meerwaarde, zij zijn inclusief. Ook zij kunnen een bijdrage leveren aan de strijd tegen de duisternis, het donker dat wij verafschuwen. Vrijdenken is normaal, het hebben van een prive-domein is normaal. Er bestaat niet een enkele waarheid, er bestaan verschillende waarheden, die met elkaar communiceren: de sleutel voor het openen van de deur naar 2021. De dodelijkheid van het coronavirus moeten wij niet willen vermenigvuldigen. Het leven in waanvoorstellingen moet achterblijven in 2020. 

Voor lichtpunten aan het einde van de donkere tunnel, dat 2020 is, is het niet verkeerd bij zichzelf te rade te gaan in een poging te traceren wat het is dat ons splijt. Lijkt mij niet moeilijk.          

Meest recente reacties

11.09 | 08:58

Ik blijf vertrouwen hebben in de Surinaamse gemeenschap, maar we moeten niet vergeten hoe het de Joden is vergaan in de 2e Wereldoorlog. Eeuwenlang werden ze min of meer getolereerd tot dan toe.

29.12 | 09:44

Wil je reageren? Dat kan altijd.

06.09 | 11:17

Beste Manuel,

Is het mogelijk om mij te bellen voor het plannen van een afspraak.Tel. 06 55 307253
groet.Zeki Arslan

05.06 | 19:48

Bouterse geeft deze revolutionarios een saluut en plaats zich niet boven hen. Hij had zich er ook tussen kunnen plaatsen. Bouterse is Bouterse en daar moeten wij het ermee doen..Better join him..

Deel deze pagina