9. aug, 2021

ASTRID ROEMER RIJDT ETNISCHE SCHAATS (97)

Astrid Roemer, schrijfster van "Creoolse origine", een benaming die politiek en sociologisch incorrect is, die je daarom moet vermijden, maar in deze context toepasselijk (echter feitelijk misselijkmakend), zoekt frontaal en onbeschaamd de confrontatie. In een oorverdovende en voor de homogene Surinaamse gemeenschap splijtende visie oreert ze dat ze "diepe vrees" voelt de bestuurlijke dominantie door Hindoes en Moslims. "In bepaalde beroepsgroepen domineren hindoes en moslims en wat dat op den duur betekent, weet ik nog niet", zegt ze.

Ik kan de "ik-weet-het-nog-niet"-onzekerheid voor Roemer wegnemen: Wat zij wil zeggen is, dat op den duur een enorme clash is te verwachten tussen Creolen en Hindostanen (lees: Hindoes en Moslims), wat tot moord en brand zal leiden. Potverdikkeme mevrouw Roemer, ben je zo hard op jouw achterhoofd gevallen dat de wond permanent bloedt en in waanzin resulteert?

In 1954 werd het Statuut der Nederlanden van kracht. Dit hield in dat Suriname een grote mate van zelfbestuur kreeg, zeg maar politieke zelfstandigheid. Het politieke firmament kleurde Creools, een dominantie van 1954 tot pakweg 2008. Met een enkele keer een Hindostaanse president, die door Bouterse als bungelend marionet naar voren werd geschoven, niet vanwege competenties, maar om de grootste bevolkingsgroep (die der Hindostanen) te kalmeren en om tegenstanders het gras voor de voeten weg te maaien. Etnische motieven prevaleerden. Overigens: de Hindostaanse leider Lachmon (enkele keren in de positie om die rol op zich te nemen), heeft de macht niet naar zich toe willen trekken, over de reden hiervan kun je speculeren, maar zeker weten zullen wij dit nooit. Lange tijd domineerden de Creoolse Surinamers, geachte mw. Roemer, en dit werd geaccepteerd, op een enkele keer na, maar die kritiek werd de bodem in geslagen met het argument:" Wat maakt dat uit, het zijn toch Surinamers?". Voorzover ik weet, heeft Astrid Roemer nimmer deze dominantie van de groep waartoe zij behoort, veroordeeld. Dan rijst de vraag: Is Creoolse dominantie politiek correct, maar de Hindostaanse verwerpelijk? Roemer hanteert etnische standaarden en meet dus met verschillende maten. 

Wat in Suriname norm moet zijn is, dat iedere vorm van dominantie gevaarlijk is, en dat het bestuur (zowel lokaal als nationaal) een afspiegeling dient te zijn van de samenstelling van de bevolking. Zo voorkom je achterstelling en integreer je gelijkwaardigheid. Maar Roemer, die op het punt staat 40 duizend euro te ontvangen, het bedrag dat is verbonden aan de Prijs der Nederlandse Letteren, is voorstander van Creoolse dominantie, een conclusie die je aan haar visie moet verbinden. Wellicht moet je tussen haar regels door lezen, dat contractarbeiders, "geïmporteerd" in 1873 en jaren daarna uit India, dus importkoelie's zijn, en geen plek verdienen in Suriname. De ware Surinamers zijn Creolen, afstammelingen van tot slaaf gemaakten, en enkel die etnische groep is de rechtmatige eigenaar van de Surinaamse identiteit, hoor je haar hardop denken.

Dominantie is foute boel, Roemer is een foute nazaat, die overheersing door de ene groep nastreeft, en onder die van niet-creolen een bom plaatst. Zo ziet het beeld er uit dat Roemer voor ogen heeft. 

En Roemer heeft nog meer pijlen op haar boog. Roemer is likker. Immers, zij propageert een waarheid die verbijsterend is. Want, zegt ze, "Bouterse is geen moordenaar". Hij is de man die de Surinamer "bewuster"heeft gemaakt. Na dus etnische kronkelpaden die naar de afgrond leiden, treedt ze op als meedogenloze sympathisant (toekomstige woordvoerder?) van ex-dictator Bouterse. Hij, Bouterse heeft een dekolonisatieproces op gang gebracht, waar Suriname buitensporig trots op zou moeten zijn, beweert ze zonder enig historisch besef. IK MOET TOT DE SLOTSOM KOMEN, DAT MEVROUW ROEMER DE BEL HEEFT HOREN LUIDEN, MAAR NIET WEET WAAR DE KLEPEL HANGT! Bouterse zou Surinamers trotsheid hebben geschonken, maar heeft die "mentale aardverschuiving" (zo ziet Roemer dat) brood op de plank gebracht? Wat heb je aan trots die marginaliseert en mensen uiteen drijft? Wat levert nationalisme op dat voor culturele erosie zorgt?

En Bouterse is "geen moordenaar". Mw. Roemer, dan tijd voor enkele vragen vóór het slapen gaan:

- Waar was jij op 8 december 1982?

- Bevond jij je in het Fort Zeelandia?

- Als je erbij was, en Bouterse niet, waarom heb je bijna 40 jaar gezwegen?

- Bouterse heeft historische betekenis voor Suriname. In welke zin, in welk opzicht?

- Bouterse zegt, volgens jou, dat hij geen enkele betrokkenheid had bij de moorden. Ben jij

  in een zweem van lichtgelovigheid je kritische zin kwijt geraakt? Het lijkt erop alsof je Hitler

  zou geloven die zou beweren dat hij geen enkele Jood heeft vergast of laten vergassen.

- Je betoogt (in algehele toestand van verstandsverlies overigens) dat er voor de moorden van

  8 december geen bewijs is. Wie zijn dan wel de moordenaars of de opdrachtgevers? En heeft

  Bouterse al niet erkend dat hij politiek medeverantwoordelijk is voor de slachtpartij?

  Onbelangrijk voor de afweging?      

- Wat heeft Bouterse jou beloofd voor deze lofzang? Een topppositie als hij Santokhi heeft

  verdreven? Of is er een som geld in contanten (een veelvoud van 40.000 euro) overhandigd? 

Ontluisterend. Verbijsterend. Ongeloofwaardig. Schokkend. Racistisch. Moreel onaanvaardbaar. Gevaar voor de homogeniteit in Suriname. Splijtzam. Bommenlegger in etnische zin. Dit zijn maar enkele kwalificaties die ik op dit moment kan bedenken. Als ik het Facebook bericht lees, komen er talloze op jouw lijf geschreven beschuldigingen boven drijven. 

Zou je de prijs moeten krijgen? Geenszins! Jouw boeken als oud papier meegeven, is zelfs een te grote eer. Ik weet het: je bent een foute schrijver met foute ideeën, die Suriname niet welkom mag en kan heten.

Manuel Sewgobind      

Meest recente reacties

11.09 | 08:58

Ik blijf vertrouwen hebben in de Surinaamse gemeenschap, maar we moeten niet vergeten hoe het de Joden is vergaan in de 2e Wereldoorlog. Eeuwenlang werden ze min of meer getolereerd tot dan toe.

29.12 | 09:44

Wil je reageren? Dat kan altijd.

06.09 | 11:17

Beste Manuel,

Is het mogelijk om mij te bellen voor het plannen van een afspraak.Tel. 06 55 307253
groet.Zeki Arslan

05.06 | 19:48

Bouterse geeft deze revolutionarios een saluut en plaats zich niet boven hen. Hij had zich er ook tussen kunnen plaatsen. Bouterse is Bouterse en daar moeten wij het ermee doen..Better join him..

Deel deze pagina