5. dec, 2021

GEBEDSGENEZING IS EEN MISLEIDEND VERDIENMODEL (100)

Gebedsgenezers, in bijna alle culturen in voornamelijk landen in ontwikkeling (van Zuid-Amerika, Azië, Afrika, en tot zelfs ontwikkelde landen in Noord-Amerika en Europa), zijn actief. En social media is nu hun instrument. Zij zijn in staat, zoals ze dat op de markt brengen, om talloze kwalen te genezen, uiteenlopend van psychoses (alles van psychische aard),relatieproblemen, tot lichamelijke aandoeningen als tumoren (kanker), artrose, MS. Kortom: de totale scala aan denkbare klachten is hun werkgebied. Zie daar de redders van de mensheid. Verzamel ze, deze goden tegen het kwaad, verdeel ze in teams als genezers-zonder-grenzen, stuur ze de wereld over, en binnen enkele maanden is de aarde bevrijd van alles wat de mensheid bedreigt. Deze weldoeners kunnen door de VN en EU vervolgens worden beloond met de miljarden die zij besparen op hun programma's. 2022 biedt ons een perspectief om er naar toe te leven. Ik kan niet langer wachten. Maar...... er is, met de zekerheid van dat 2+2=4, geen wereldperspectief! De gebedsgenezers zijn leugenaars, bedriegers, kwakzalvers, stille moordenaars, schurken, boeven, verdienende bandieten, die hun inspiratie vinden in hun religie, of in een zelfopgetuigde wereld.

Óf ze zijn zich bewust van hun misleiding, dan is dit een zaak van het gerecht. Óf ze zijn ervan overtuigd dat ze krachten bezitten, dan is het een zaak van de psychiatrie om ze ontmaskeren. Het WÁT van hun dagelijkse praktijken is niet moeilijk te duiden: genezen zonder enige medische kennis. Zonder of in combinatie met huismiddeltjes die ze hebben gehaald uit "het buitenland" of zelf op de keukentafel in elkaar hebben gehutseld, terwijl ze farmaceutische kennis ontberen. Met of zonder spreuken (mantra's) die uit het hoofd zijn geleerd uit "heilige" bronnen. Het wát van de genezing is dermate onzinnig als iemand die beweert water in vloeibaar goud te kunnen veranderen. 

Het is niet ondenkbaar dat iemand met psychische klachten, die al lange tijd de vloer bij de reguliere zorg heeft platgelopen, enige troost kan vinden in heilige mantra's. Voorwaarde is echter dat je zonder condities vooraf, geloof moet hechten aan de spirituele healing. Deze vorm van troost is in alle gevallen van korte duur, en intussen broeit het  onderhuids onverminderd voort. Soms kan de geest het lichaam dirigeren, en is er tijdelijk rust. Maar de oorzaken van de klacht blijven (soms niet waarneembaar) bestaan en verergeren, omdat de genezer niet is geschoold of gekwalificeerd. De (gebeds-)genezer begeeft zich op buitengewoon glad ijs, als hij/zij  een poging waagt om lichamelijke klachten te genezen. Kanker, vaatvernauwing, nierfalen, hartfalen, Covidbesmetting, zijn niet door gebed te genezen, ook niet door wonderdrankjes uit bijvoorbeeld citrusvruchten geshaket. Bedenk: als dit effectief zou zijn, dan zou de hele wereld geen terminale ziekten meer kennen. Door handoplegging en druppeltjes zouden er dagelijks regenboogjes te zien zijn: a bright new world. Ziekte en armoede zouden tot het verleden behoren. De wereld zou getransformeerd zijn tot een waar paradijs. 

Iemand die er heilig van overtuigd is door boze geesten te worden belaagd, ziet daadwerkelijk de schimmen. Die zitten dus tussen de oren. En ooggetuigen die een zwak hebben voor bovennatuurlijke verschijnselen, zien ook vreemde verschijningen. De verklaring is even simpel: je ziet wat je gelooft (heb je jezelf bevrijdt van magische hersenschimmen, dan zul je ze ook nooit zien!). Deze slachtoffers bezitten niet over psychische en medische kennis om een juiste interpretatie te geven van wat zij zeggen "waar te nemen". Zij zien "iets", alleen de diagnose is door hun geest vervormd. En als de "waarneming" wordt gedeeld met anderen, is een "waarheid" geboren. Vertel dit door, hervertel dit, navertel dit, doe dit via social media, en ontstaat er een sprookje of mythe moeilijk te weerleggen. Maar het bewijs voor boze, onzichtbare geesten is nooit wetenschappelijk aangetoond: dit kan ook niet, omdat dat fantasieën zijn, die klinisch niet te detecteren zijn, en daarom niet te bewijzen.

Als het kwade oog zou bestaan, zouden gelovigen (de genezers zijn altijd godvrezende kweekjes; en toch in naam van hun god bedrog plegen?) zich moeten afvragen waarom god moeite heeft gedaan de mensheid met kwaad te torpederen en onschuldigen -waaronder pasgeborenen- straft. Dank je wel, barmhartige god. God die de karma uitdaagt en test? Pasgeborenen en dagelijks biddende ouderen die worden belaagd door fantomen (en rampen) tezamen in het lichaam van de anti-god. En dan verschijnt de genezer in beeld die met druppeltjes, handoplegging (denk ook aan Jomanda!) en het opzeggen van spreuken, een ziek kind geneest. Waarom ingrijpen als god dat anders heeft gewild en beslist? Is dit niet strijdig met de wil van de Almachtige? Geen enkele gelovige die weet dat kinderziekten binnen enkele dagen vanzelf overgaan (werkend immuunsysteem), en het kind (of volwassene) vervolgens opknapt. En hierin ziet men het bewijs dat de genezer over competenties beschikt en door god gezonden moet zijn. Het oorzakelijk verband is gelegd: zie je wel? Een case hiertegenover: ten einde raad belandde een vrouw bij een natuurgenezer, schrijft een arts in de Volkskrant, die lever-uit-balans "diagnosticeerde". Na onderzoek in een kliniek bleek er niets aan de hand te zijn met haar lever! Zie je wel? 

Dit brengt mij tot de kernvraag: waarom wordt enkel de vraag gesteld wát er aan de hand is, en nooit de vraag: HÓE doet hij dat? Geheimzinnigheid rondom de genezing (de genezer hult zich in mysteries en schuwt kritische publiciteit!). De vraag beantwoorden hóe de genezer te werk gaat, en hoe het komt dat híj juist over "krachten" beschikt, is de zwakste schakel in het verhaal van de gelovige. Is hij vertegenwoordiger van god op aarde? En waarom maakt de Heer onderscheid, door de ene wel te helpen, en de andere niet? Waarom laat Hij zich overrulen door hersenloze aardse fanaten? Dat komt, zegt de wankelmoedige bezetene, omdat de karma van de ouders slecht is geweest, en straf op zijn plaats is. Arme baby en levenslustige dertiger die tegen god het onderspit moet delven. Zinloos geweld, vind ik dit, als een allesvernietigende bliksemschicht uit de hemel. Maar toch met bloedend hart treuren om het verlies van een geliefde, en niet dankbaar zijn voor de straf van god? Ik zie de gelovige niet feesten om de terechte ingreep van de here god. Mooie god is dat!

Bij gebedsgenezing worden geen statistieken bijgehouden. Dat gebeurt niet, vanwege de schimmigheid en de dwaasheid waarin alternatieve genezers leven. Dataverzameling is een serieuze zaak, die zich niet inlaat met misleidende tovenarij. Gebedsgenezing, het brouwen van huismiddelen, en claimen van effectiviteit, is strafbaar, en zou dat in alle gevallen moeten zijn. Gebedsgenezing is klassieke stupiditeit. Er is reden genoeg (zieken die zich wenden tot wonderdokters, die op hun beurt het bezoek aan de huisarts, specialist ontraden, ook al is dat voor een second opinion), om aangifte te doen, ook bij een Medisch Tuchtcollege. 

Gebedsgenezing is kolder van de ergste soort. Soms moet een zieke zich neerleggen bij een naderend onheil. Niets aan te doen. Maar gedreven door angst voor de dood, is de weg naar de gebedsgenezer snel gevonden, ondanks het totale gemis aan kennis bij de genezer, die zijn eigen noodlot ook niet kan afwenden. Het is niet zo dat een genezer het eeuwige leven heeft (zou hij ambiëren, om zo te kunnen blijven verdienen). Ook hij wordt oud, ziek, en bezwijkt. Geen enkele mantra of druppeltje biedt gezondheid. Gezond eten, bewegen in een schone natuurlijke omgeving en voorkomen van stress zijn de basismanieren om het leven te verlengen in relatieve gezondheid. En de dood is het einde, van zowel lichaam als geest/ziel. Het geloof in een hiernamaals en de diepe angst voor de dood, leiden er juist toe dat genezers garen bij spinnen en valse hoop kunnen blijven bieden. Zij hebben geen enkel soort kennis, wellicht over bijbelse verzinsels, waarmee de mens niet wordt gered. 

De genezers, en hun achterban van lichtgelovige slachtoffers, hebben niet de noodzakelijke leescultuur, boeken zijn hun vreemd. Het nieuws in de serieuze media laten ze staan voor social media, waar het lekker makkelijk is, voor begrip hoef je niet opgeleid te zijn en zoek je vergeefs naar bronnen en achtergrondinformatie. Daar is het ook waar Bekende Nederlanders de baas zijn, je weet het wel: BNérs die doorgaans geen hersens hebben, veel praten, maar niets te zeggen hebben. Wat genezers en gelovigen in hun dromen zien, soms in hallucinerende toestanden, wordt gebracht als realiteit. Dat leeft voort, en de vraag HÓE ze mensen genezen, en of dat op termijn blijvend effectief is, beland in de pot der zwijgzaamheid. Liegen, bedriegen en verdienen zijn onderdeel geworden van de zwakte der mensheid. 

Manuel Sewgobind. Het allerbeste niettemin in het nieuwe jaar.           

Meest recente reacties

11.09 | 08:58

Ik blijf vertrouwen hebben in de Surinaamse gemeenschap, maar we moeten niet vergeten hoe het de Joden is vergaan in de 2e Wereldoorlog. Eeuwenlang werden ze min of meer getolereerd tot dan toe.

29.12 | 09:44

Wil je reageren? Dat kan altijd.

06.09 | 11:17

Beste Manuel,

Is het mogelijk om mij te bellen voor het plannen van een afspraak.Tel. 06 55 307253
groet.Zeki Arslan

05.06 | 19:48

Bouterse geeft deze revolutionarios een saluut en plaats zich niet boven hen. Hij had zich er ook tussen kunnen plaatsen. Bouterse is Bouterse en daar moeten wij het ermee doen..Better join him..

Deel deze pagina