4. jul, 2022

BRIEF AAN GOD

Beste Heer,

Er wordt al sinds mensenheugenis verteld, herverteld en naverteld dat u de (prettige) oorzaak bent van alles, en dan bedoel ik werkelijk alles: alles wat er is, mensen, dieren, planten, miljarden hemellichamen (zonder erbij te vertellen HOE u dat heeft geflikt), emoties, rampen, oorlogen, dood, ziekte, ouderdom, geboorte, verminkingen, slavernij, overstromingen. Omdat u de machtigste van alle machtigen bent, de schepper van alles wat wij kunnen waarnemen, wat wij zijn en zullen worden, twijfelt het grootste deel van de mensheid (u heeft het slim klaargespeeld) niet aan deze waarheid die u haar heeft geschonken. Er zijn wel steeds meer en meer die fel beargumenteren dat "alles van boven, van beneden komt", dat weet u. Want die kennis (heeft u ze dat ook geschonken?) betekent dat alles over u, en alles wat is geschreven en ook alles wat is verzonnen, een menselijke actie is. U bent dus verzonnen op aarde, er is niets wat van boven komt. U bestaat dus niet, alleen in de fantasie van mensen. Vreemd dat u hiertegen, dat langzamerhand uw ondergang kan betekenen, niets onderneemt. Denkt u dit noodlot te kunnen weerstaan? Maar geen nood, ook dit heeft u bedacht. 

Heer, veel dingen zijn niet te rijmen. U, als vader van een ieder, zou voor zijn kinderen door het vuur moeten gaan. Hoe kan het dat ouders op aarde er alles aan doen hun kinderen het beste aan te bieden (voorzover dat gaat)? Waarom doet u dat zelf niet? Als het zo is dat het lot van kinderen en andere familieleden van te voren al door u is bepaald, waarom zouden wij dan spitsroeden moeten lopen en proberen hen te redden? Gaat dit niet in tegen uw besluit? Hier klopt iets niet!

Let op, wat u doet! Kinderen die met meervoudige beperkingen worden geboren. Kinderen van bijvoorbeeld een jaar of tien die nu enkele kilogrammen wegen in Tigray/EthiopiĆ«, de slavernij die u heeft losgelaten op de mensheid, uw eigen kroost. En zeg niet dat u hier niets mee te maken heeft: als u alles kan maken en breken, als u alles heeft geschapen, heeft u deze ellende ook op uw geweten. Anders bent u toch niet de alleskunner en allesdoener, nietwaar? Of u bent de superschepper, of u bent dat niet. Maar u heeft het opgeschreven of laten optekenen, in uw heilige lektuur, dat u dat bent. En zeg niet dat u dat opzettelijk doet, rampen laat neerdalen, zodat de mens kan gaan nadenken over oplossingen. Intussen zijn wel onschuldigen, die dagelijks tot u bidden, offers brengen, slachtoffers geworden van onderlinge manipulaties, van armoede en biologische onvolmaaktheden. In Bangla Desh bidden zij zelfs enkele dagen per dag, maar u laat het water "schoon schip maken", doet u dit omdat zij een concurrent van u aanbidden, of omdat u vindt dat er teveel op een vierkante kilometer wonen? Straft u India met de droogste droogte, omdat....Als dit zo is, waar is uw vaderliefde gebleven, die u de ouders op aarde heeft geleerd? De ene ramp na de andere rolt over de mensheid heen, u laat Vader Kyrill in Rusland (uw vertegenwoordiger) Poetin (die u geboren heeft laten worden) omhelzen, u heeft gelovigen gebaard die u niettemin straft, maar anderen die duivelse trekken hebben (die u ook heeft gebaard) beloond (autocraten, demagogen, dictators, liegende politici). De lijst van stervende daklozen, straatverkopers, riksjarijders, vuilnisoprapers, wordt almaar langer, temperaturen van meer dan 45 graden laten oogsten verpulveren. Wat hebben deze zielen misdaan dat u zo meedogenloos tewerk gaat en u hen een bord eten ontneemt? Of is dit de schuld van de stervenden zelf?  Heeft een wegkwijnend kind het verdiend om op een ondraaglijke manier aan zijn einde te komen? Een slechte karma, zegt u, maar hoe zit het met de karma van langlevende schurken en bandieten? Waarom smeken ouders u iedere dag om hulp, maar u ze toch laat kreperen? U laat de sterksten en rijksten overleven, maar u wurgt de zwakkeren. Wat beoogt u? Bent u ook voorstander van overleven van alleen de sterksten? Past u zo natuurlijke selectie toe? Verdikkeme: bent u barmhartig of niet? Ziet u wel wat er om u heen gebeurt? Waarom staat u dit alles toe? Ziet u geen verschil tussen schuld en onschuld?

De tegenstellingen tussen volkeren voedt u, met wapengekletter tot gevolg. U wilt ze in hun eigen sop gaar laten koken, u grijpt niet in, ondanks de dreiging die er is dat er miljoenen het loodje er bij neer zullen leggen. Velen wringen zich in allerlei bochten om hun zieke kinderen te redden (m.u.v. de Jehova,s), maar u steekt er een stokje voor. Ik geloof niet langer in de uw almacht. U bent stil, zo stil dat velen van hun geloof vallen. U kunt de dood stoppen, maar kijkt de andere kant op. Het lijkt erop alsof u uw geweten kwijt bent. Soms lijkt het er ook op dat u moraal veracht, en status via de kerken een wondermiddel vindt. Kunt de moordpartijen, de oorlogen, de armoede, de natuurrampen, ziekte stoppen of niet? Bent u vergeten dat u geluk kunt maken en  ongeluk kunt breken? Dat u bloed en tranen kunt vervangen door melk en vrolijkheid? Kunt een reden noemen waarom wij in uw heiland zouden moeten geloven? Ik geloof niks in een imaginair paradijs dat op ons wacht, het paradijs is op aarde, het hier en nu! Alle daden, groot en klein, zijn terug te voeren tot uw kracht, maar zijn die niet eerder terug te brengen tot een soort imperfectie? Ik krijg de indruk dat uw onderdanen tot slachtoffers maakt, en een wondere wereld voorhoudt die er helemaal niet is. Het leven wordt op aarde geleefd, niet in een verzonnen, onbestaande oord.  

U bezit alle macht, wilt u ons doen geloven, maar die macht gebruikt u zeer selectief. Mensen die gered en beschermd moeten worden, laat u aan hun lot over. Waarom bestaat u dan nog? Een god die alles kan, laat toch van zich horen? Of u staat op, daalt neer, (en niet over enkele duizenden jaren, wat sommigen ons willen doen geloven), en verlos ons van het kwaad. Langer bidden is geen optie, het water staat ons bovenaan de lippen, maar u blijft doodstil. Langer stil blijven is misleiding van mensen die u iedere seconde aanroepen. Er komt een omslag in het denken over u: u draagt bij aan ellende op aarde en u zit veilig, droog en van alle gemakken voorzien in de hemel (ook zo'n mythe die u heeft bedacht). U heeft uw volgelingen op aarde opgeroepen om vooral gehoorzaam te zijn,  (heeft u ook niet bepaald dat je een slaaf- die in die positie is geboren volgens u- mag geselen? Ik kan dit meer langer inhouden: heeft u uw ondergang niet dik en dubbel verdiend, na de talloze voorbeelden van uw tekortkomingen? Of u zou a la minuut de aarde moeten corrigeren! U laat mensen bidden, tevergeefs, geen enkel gebed leidt tot perspectief en u steekt geen vinger uit. U blijft uw onderdanen diep grieven. Of u kunt alles, maar laat dat nu zien, of u kunt niets, en dan neemt u afscheid. Een paradijs voorspiegelen: is bedrog!

Manuel Sewgobind 

Meest recente reacties

11.09 | 08:58

Ik blijf vertrouwen hebben in de Surinaamse gemeenschap, maar we moeten niet vergeten hoe het de Joden is vergaan in de 2e Wereldoorlog. Eeuwenlang werden ze min of meer getolereerd tot dan toe.

29.12 | 09:44

Wil je reageren? Dat kan altijd.

06.09 | 11:17

Beste Manuel,

Is het mogelijk om mij te bellen voor het plannen van een afspraak.Tel. 06 55 307253
groet.Zeki Arslan

05.06 | 19:48

Bouterse geeft deze revolutionarios een saluut en plaats zich niet boven hen. Hij had zich er ook tussen kunnen plaatsen. Bouterse is Bouterse en daar moeten wij het ermee doen..Better join him..

Deel deze pagina